Kumplan Lagu-Lagu Daerah Jawa Barat dan Liriknya Lengkap

Kumpulan Lagu-Lagu Daerah Jawa Barat dan Liriknya Lengkap

Kumpulan Lagu-Lagu Daerah Jawa Barat dan Liriknya Lengkap – Kali ini akan dibagikan lagu lagu tradisional sunda yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Setiap daerah di Indonesia tentunya memiliki beragam budaya yang berbeda termasuk kesenian musiknya.

Jawa Barat (Jabar) sendiri memiliki ciri khas musik yang didominasi oleh nada yang sangat lembut mendayu-dayu sehingga enak didengar dan juga menyentak penuh semangat, liriknya pun bagus penuh makna. Lagunya sangat variatif dengan tema dan makna yang beragam.

Cukup banyak judul lagu Jawa Barat ini yang populer dan telah dikenal masyarakat luas, tidak hanya di Jawa Barat, namun hingga Nusantara. Untungnya semua lagu ini masih berhasil dijaga dan dilestarikan dengan baik hingga saat ini.

Diantara contoh lagu daerah sunda yang cukup populer misalnya es lilin, bandung, bajing luncat, bubuy bulan, manuk dadali, neng geulis, nenun, panon hideong, cing cangkeling, pepeling, pileuleuyan, tokaceng, warung pojok dan masih banyak lagi. Beberapa diantaranya mungkin sering kita nyanyikan sewaktu masih kecil dahulu.

Lirik Lagu Daerah Jawa Barat

Dan untuk lebih jelasnya, simak berikut ini kumpulan lirik lagu daerah Jawa Barat lengkap :

Manuk Dadali

Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang
Meberkeun jangjangna bangun taya karingrang
Sukuna ranggaos reujeung pamatukna ngeluk
Ngapak mega bari hiberna tarik nyuruwuk
Saha anu bisa nyusul kana tandangna
Gandang jeung pertentang taya bandingannana
Dipikagimir dipikaserab ku sasama
Taya karempan kasieun leber wawanenna

Manuk Dadali manuk panggagahna
Perlambang sakti Indonesia Jaya
Manuk Dadali pangkakon carana
Resep ngahiji rukun sakabehna
Hirup sauyunan tara pahiri-hiri
Silih pikanyaah teu inggis bela pati
Manuk dadali ngandung siloka sinatria
Keur sakumna Bangsa di Nagara Indonesia

Pileuleuyan

Hayu batur hayu batur
Urang kumpul sarerea
Hayu batur hayu batur
Urang sosonoan heula
Pileuleuyan pileuleuyan
Sapu nyere pegat simpay
Pileuleuyan pileuleuyan
Paturay patepang deui
Amit mundur amit mundur
Amit ka jalma nu rea
Amit mundur amit mundur
Da kuring arek ngumbara

Cing Cangkeling

Kleung dengklek buah kopi rarang geuyan
Keun anu dewek ulah pati diheureuyan
Cing cangkeling manuk cingkleung cindeten
Plos kakolong bapak satar buleneng
Pat lapat pat lapat katingalan masih tebih kene pisan
Layarna bodas jeung celak kasurung kaombak ombak

Panon Hideung

Panon hideung
Pipi koneng
Irung mancung
Putri Bandung
Putri saha
Di mana bumina
Abbi reseup
Kaanjeunna
Siang wengi
Kaimpi-impi
Hate Abdi
Sara redih
Teuemut dahar
Teuemut nginum
Emut kanu geulis
Panon Hideung

Pepeling

Ha sakabeh para nonoman,
kitu deui para mojangna
Lamun pareng jauh ngumbara,
kade poho kana pepeling
Omat pisan tong pindah paadatan,
suwawona ninggalkeun kebangsaan
Boh pusaka boh budayana,

urang pisan nu ngajungjungna

Neng Geulis

Neng geulis pujaan eungkang
Neng geulis akang hoyong tepang
Upami teu aya pamengan
Langkung sae urang keunalan

Neng geulis pujaan eungkang
neng geulis akang hoyong teupang
upami teuaya pamengan
sasih paun yu urang tunangan

eta saha anu acuk bodas
eta saha snu acuk kayas
pipi koneng irung mancung
putri Bandung

Neng geulis pujaan eungkang
neng geulis akang hoyong teupang
upami teuaya pamengan
sasih paun yu urang tunangan

Nenun

Tenun lagu bertenun tenun kain celupan Batu Bara
Ada kain bersulam sutera ada kain warna kesumba
Ada kain bermanik perada jenis kain berbagai macam ada

Peuyeum Bandung

Di mana-mana
Di kampung di kota
Tos kakoncara
Ku nikmat rasana ..

Sampeu asalna
Tu direka-reka
Naon namina
Duh matak kabita …

Peuyeum Bandung kamashur
Pangaosna teu luhurKu sadaya kagaleuh
Sepuh jeung murangkalih

Mangga cobian
Bilih panasaran
Peuyeum ti Bandung

Tokecang

Tokecang tokecang bala gendir tosblong
Angeun kacang sapependil kosong
Aya listrik di masigit meuni caang katingalna
Aya istri jangkung alit karangan dina pipina
Tokecang tokecang bala gendir tosblong
Angeun kacang angeun kacang sapependil kosong

Mojang Priangan

Angkat ngagandeuang
Bangun taya karingrang
Nganggo sinjang dilamban
Mojang priangan …

Umat-imut lucu
Sura-seuri nyari
Larak-lirik keupat
Mojang Priangan …

Diraksukan kabaya
Nambihan cahayana
Dangdosan sederhana
Mojang priangan … 2X

Mojang anu donto
Matak sono nu nempo
Mun tepung sono ka
Mojang Priangan …

Gareulis maranis
Disinjang lalenjang
Estu sono mun leumpang
Mojang Priangan …

Digigirna ge lenggik
Dihareupna ge sieup
Ditukangna lenjang
Mojang Priangan …

Diraksukan kabaya
Nambihan cahayana
Dangdosan sederhana
Mojang priangan … 2X

Mojang anu donto
Matak sono nu nempo
Mun tepung sono ka
Mojang Priangan …

Anjeun

Teu aya deui, nu mika cinta iwal anjeun
Teu aya deui, nu mika melang iwal anjeun
Pangnyaahna sadunya,
pangbageurna sadunya iwal anjeun
Anu heman tur daria,
anu jangji satia ngan ukur anjeun

Duh aduh aduh aduh
Hate bagja bisa papanggih jeung anjeun
Duh aduh aduh aduh
Hate reugreug aya sagigireun anjeun

Ngan saeutik hanjakalna
Lamun tepang osok ngajak rurusuhan
Dasar kudu kanyahoan
Horeng anjeun geus rimbitan …

Teu aya deui nu jadi pikir iwal anjeun
Teu aya deui nu kagundamkeun iwal anjeun
Inggis beunang ku batur
Inggis bogoh ka batur, iwal anjeun
Unggal peuting babacaan
Mapatkeun pelet asihan husus keur anjeun

Duh aduh aduh aduh
Kurang dahar, kurang sare mikir anjeun
Duh aduh aduh aduh
Hayang deukeut, hayang geugeut…Ngan jeung anjeun

Dasar kudu kanyahoan
Ngirim surat salah ngasupkeun eusina
Gurat sial jeung cilaka
Putus kaditu kadieu.

Sintren

Turun sintren sintrene widadari
Nemu kembang yun ayunan kembange putri Mahenra
Lamun dadi temuruna manjing karo sing dadi

Bajing Luncat

Bajing luncat, bajing luncat
Ka astana aduh
Abdi lepat narosan
Teu ti anggalna
Bajing luncat, bajing luncat
Ka astana ieuh
Abdi lepat narosan
Teu ti anggalna
Ku teu sangka salira bet
luas pisan

Teu hawatos
Ka nu kesel ngantos ngantos
Api api teu emut kana pasini
Pasini pakait ati
duh pakait ati …

Es Lilin

Es lilin mah ….. Didorong dorong
Di bantun mah ….. Di bantun ka Sukajadi
Abdi isin dunungan Samar kaduga
Sok inggis mah aduh henteu ngajadi
Es lilin mah ceuceu Buatan Bandung
Dicandak mah geuning Ka Cipaganti
Abdi isin jungjunan Duh babaringung
Sok inggris mah aduh Henteu ngajadi
Itu saha dunungan Nu nungtun munding
Digantelan geuning Kusaputangan …
Itu saha dunungan Nu ginding teuing
Sihoreng mah aduh Geuning jungjunan …
Es lilin mah ceuceu Di kalapaan …
Raosna mah geuningan Kabina – bina …
Abdi alim dunungan paduduaan …
Sok sieun mah dibantun kamana-mana …
Kamana mah geuningan Ngaitkeun kincir …
Ka kaler mah ka kaler Katojo bulan …
Kamana mah dunungan Ngaitkeun pikir
Moal paler duh Da ku sabulan …

Kembang Jahe Laos

Kembang jahe laos oli tuku larang larang
Kembang jahe laos oli tuku larang larang
Larang larang sepirane asal rujuk wong tuwane

Kembang cicilingkong kembu cilik wadah bangkong
Kembang cicilingkong kembu cilik wadah bangkong
Lagi cilik dibopong-bopong barang gede digawa uwong

Kembang kembang palem tengahe kembang melati
Kembang kembang palem tengahe kembang melati
Yen gelem ngomonga gelem aja gawe lara ati

Kacang Buncis

Cis kacang buncis nyengcle
Di anggolati inem
Nu geulis ancla-encle
Jeung aluman alimen

Cis kacang buncis nyengcle
Di anggolatikuda
Nu geulis tembong pingping
Keun wae keur kaula

Hidid Aing

Geber–geber hihid aing
Hihid aing kabuyutan
Titinggal nini awaking

Paciwit-Ciwit Lutung

Paciwit-ciwit lutung
Si lutung pindah ka luhur
Paciwit-ciwit lutung
Si lutung pindah ka luhur

Badminton

Badminton di mana-mana
di kampung jeung di kota
Badminton jeung suka-suka
panglipur lara brang ta
Di smes dikap dilob bek hen
Di smes dikap dilop klein spell
Ngulangkeun raket diatur
tingkahna maju mundur
Latihan ngarih di dapur
sareng ngangebug kasur

Badminton di mana-mana
di kampung-kampung di kota
Badminton jeung suka-suka badminton
Bari bgajungkung raket nyangigir
apung-apungan tibeulah kenca
Kana net nyangsang bulu kok coplok
rek babalonan ulin leutik keketrekan
Ngulangkeun raket diatur
tingkahna teh maju mundur
Dapur latihan ngarih gigih

Bandung

Bandung ! Bandung ! Bandung nelah “Kota Kembang”
Bandung ! Bandung ! Sasakala Sangkuriang
Di lingkung gunung, heurin ku tang-tung
Puseur kota numulya
Parahiyangan

Bandung ! Bandung ! Pada muru di jarugjugan

Bandung ! Bandung ! Ting runggunuk nyanding gunung
Bandung ! Bandung ! Dipasieup Cikapundung
Di Bandung mungpung, jalma ti kampung
Ngadon reureuh di Kota nyinglar kabingung

Bandung ! Bandung ! Pang beberah nu nandang wuyung

Sapu Nyere Pegat Simpai

Ririungan urang karumpul
meumpeung deukeut hayu rang sosonoan
Macangkrama bari ngawadul
urang silih tempas silih eledan
Moal lila jeung babaturan
hiji wanci anu geus ditangtukeun
Bakal pisah bakal pajauh
bakal mapohokeun katineung urang
Sapu nyerepegat simpai bakal kasorang takdir
ti Gusti Hyang Widi pasti kalakon
Urang rek papisah urang rek pajauh
meumpeung deu keut hayu rang sosonoan

Warung Pojok

Akeh wong padha kedanan masakan,
akeh wong padha kelingan pelayan
Ora klalen kesopanan ning sekabeh lelangganan

Yen balik tas jalan-jalan mingguan
mumpung bae tas gajian kaulan
Warung Pojok go ampiran etung-etung ke kenalan
Tobat dhendhenge emi rebuse,
Sega gorenge dhaginge gedhe gedhe

Adhuh kopie, tobat bukete
Adhuh manise persis kaya pelayane
Pura-pura mata mlirik meng dhuwur
padhahal ati ketarik lan ngawur
Nginum kopi mencok nyembur kesebab
nyasar meng cungur
Tobat dhendhenge emi rebuse
Sega gorenge dhaginge gedhe gedhe
Adhuh kopie tobat bukete
Adhuh manise persis kaya pelayane

Ayang Ayang Gung

Ayang–ayang gung
Gung goongna rame
Menak Ki Mas Tanu
Nu jadi wadana
Naha maneh kitu
Tukang olo-olo
Loba anu giruk
Ruket jeung kompeni
Niat jadi pangkat
Katon kagorengan
Ngantos kangjeng dalem
Lempa lempi lempong
Jalan ka Batawi ngemplong
Ngadu pipi jeung nu ompong

Eundeuk-Eundeukkan

Eundeuk-eundeukkan lagoni
Meunang peucang sahiji
Leupas deui ku aki
Beunang deui ku nini
Eundeuk-eundeukkan lagoni
Meunang peucang sahiji
Leupas deui ku nini
Beunang deui ku aki

Ka Huma

Hayu batur geura harudang, hayu batur geura harudang
Geura singkil masing tarapti, milih bibit anu ngajadi
Hayu terus bareng mariang, hayu terus bareng mariang
Sangkan urang teu kabeurangan, tong talangke tong sumpang simpang
Tuh di ditu sawah ngadagoan, prak pigawe ulah sungkan-sungkan
Saha deui lamun lain urang, anu ngurus sandang reujeung pangan
Cape gawe moal rek gaplah, hasil cukup beunang kipayah
Urang tangtu moal rek susah lamun huma dipikanyaah

Sorban Palid

Palidna ka Cilamaya
Akang haji sumangga calik
Nyanggakeun mah saaya-aya

Akang haji sorban palid
Palidna ka Cikapundung
Akang haji kunaon balik ulah lila
Dalila pundung

Kaso pondok kaso panjang
Kaso ngaroyom ka jalan
Najan sono najan heman
Teu sae ngobrol di jalan

Kaso pondok kaso panjang
Kaso ngaroyom ka jalan
Sono mondok sono nganjang
Sono patepang di jalan

Akang haji sorban palid
Palidna ka Cikamiri
Akang haji kunaon balik
Ulah osok da nganyenyeri

Karatagan Pahlawan

Teu hon cewang sumoreang
tekadna pahlawan Bangsa
Cadu mundur pantrang mulang
mun maksud ta can laksana
Berjuang keur lemah cai
lali rabi tur tega pati
Ta ya basa menta pamulang tarima ikhlas
rido keur korban merdeka

Sinatria dana laga
bela Bangsa jeung Nagara
Dibarengan tekad suci
berjuang keur lemah cai
Teu ngingetkeun ka dirina
asal Nagri, Bangsa waluya
Bisa jembar merdeka mukti wibawa
jasa tujuan pahlawan Bangsa

Sabilutungan

Sabilulungan, urang gotong-royong
Sabilulungan, urang silih rojong
Sabilulungan, genteng ulah potong
Sabilulungan, persatuan tembong

Tohaga, rohaka,
Rempug jukung ngabasmi pasalingsingan
Satia, sajiwa,
Rempug jukung ngabasmi pasalingsingan.

Borondong Garing

Palidna ka Cilamaya
Akang haji sumangga calik
Nyanggakeun mah saaya-aya

Akang haji sorban palid
Palidna ka Cikapundung
Akang haji kunaon balik ulah lila
Dalila pundung

Kaso pondok kaso panjang
Kaso ngaroyom ka jalan
Najan sono najan heman
Teu sae ngobrol di jalan

Kaso pondok kaso panjang
Kaso ngaroyom ka jalan
Sono mondok sono nganjang
Sono patepang di jalan

Akang haji sorban palid
Palidna ka Cikamiri
Akang haji kunaon balik
Ulah osok da nganyenyeri

Tongtolang Nangka

Tongtolang nangka
Kawinan bapa
Poe salasa
Teu beja beja

Aduh-aduh si bapa
Nganyenyeri ka ema
Bapa mah suka-suka
eujeung nu ngora

Cing Ciripit

Cing ciripit
Tulang bajing kacapit
Kacapit ku bulu pare
Bulu pare seuseukeutna
Jol pa dalang mawa wayang
Jrek-jrek nong, jrek-jrek nong

Ding-ding Kiripik

Dingding kiripik
Tulang bajing kacapit
Saha nu kacapit
Jadi ucing

Tilil

Tilil dog celentong
Sae asa jagong
Anjing diudag bagong
Lumpat ngeplos ka kolong

Trang Trang Kolentrang

Trang trang kolentrang
Si londok paeh nundutan
Tikusruk kana durukan
Mesat gobang kabuyutan
Nyeh prot, nyeh prot
Bujur kudu cecendeteun
Dibura ku laja tuhur
Laja tuhur beunang ngunun
Beunang ngunun tujuh taun
Kadalapan di burakeun

Larkili

Larkili larkacapi
Nu nabeuh arja
Disindenan ku ceu Iti
Estu matak kelar ati

Pa cilik peuting ngimpi
Jumeneng raja
Beurat beunghar sugih mukti
Diugung di pusti-pusti

Larkili lar kacapi
Nu nabeuh arja
Direbaban ku Mang Wira
Ngareunah teu kira-kira

Pa Cilik peuting ngimpi
Jumeneng raja
Ni’matna teu kira-kira
Disembah ku sanagara

Larkili lar kacapi
Nu nabeuh arja
Dikawihan ku Ceu Anah
Estu matak kelar manah

Pa Cilik peuting ngimpi
Jumeneng raja
Hate matak suka bungah
Dihormat disarembah

Larkili lar kacapi
Nu nabeuh Arja
Diketukan, dikenongan
Dikempulan digoongan
Pa Cilik peuting ngimpi
Jumeneng raja
Pinanggih jeung kasenangan
Kanugrahan, kaagungan

Renggong Ramsijan

Pun Lamsijan budak kampung
Ku bapa na di bantun nyaba ka Bandung
Wantun-wantun budak kampung
Nembe pisan manehna lunta ka Bandung

Pun Lamsijan ngembang kadu
Tina kaget ningal kaayaan Bandung
Ninggal mobil, bati heran
Cenah aya kahar maju ku sorangan

Ari ningal kareta api
Oray naon itu bapa panjang pisan?
Ti peutingna listrik caang
Ku Lamsijan dipajarkeun kunang-kunang

Nona-nona keur darangsa
Pajarkeun teh widadari ti kayangan
Di bioskop sieun pisan
Gambar hirup pajar siluman nembongan

Pacici Cici Putri

Pacici-cici putri
Serelek tembang celempung
Ali-ali pamadatan
Goreng adat digurubas
Kalo mau kembang apa?
Kembang pacar
Ma Nona hayang kembang pacar
Kabogohna tukang nyacar

JA Leu Leu Ja

Ja leuleu ja
Tulak tuja eman gog
Seureuh leuweung bay
Jambe kolot (je) bug
Ucing katinggang songsong ngek

Gobang Kalima Gobang

Bang kalima lima gobang, bang
Bangkong ditengah sawah, wah
Wahai tukang bajigur, gur
Guru sakola desa, sa
Saban poe diajar, jar
Jarum paranti ngaput, put
Putri nu gareulis, lis
Lisung kadua halu, lu
Luhur kapal udara, ra
Ragrag di Jakarta, ta
Taun tujuh hiji, ji
Haji rek ka Mekah, kah
Kahar tujuh rebu, bu
Buah meunang ngala, la
Lauk meunang nyobek, bek
Beker meunang muter, ter
Terus ka Ci Kampek, pek
Pek na gagang kalam, lam
Lampu eujeung damar, mar
Mari kueh hoho, ho
Hotel pamandangan, ngan
Ngantos kanjeng dalem, lem
Lempa lempi lempong
Ngadu pipi jeung nu ompong

Slep Dur

Slep dur, slep dur
Dilas dipan dipan debur
Kahijina kaduana
Katiluna kaopatna
Kalimana kagenepna
Katujuhna nu pandeuri

Sur Serk

Sur ser sur ser
Angeun aing acan asak
Disuluhan ku kaliki
Kaliki beunang meulahan
Meulahan ku peso raut
Dug dug dug bro sambel laja, dug dug bro sambel laja…….
Sur ser sur ser
Asak-asak angeun aing
Disuluhan ku taropong
Taropong tamiang sono
Dug dug dug bro sambel bojong, dug dug bro sambel bojong…..

Oray-Orayan

Oray-orayan
Luar leor ka sawah
Entong kasawah
Parena keur sedeng beukah
Oray-orayan
Luar leor ka kebon
Entong ka kebon
Di kebon loba nu ngangon
Mending ka leuwi
Di leuwi loba nu mandi
Saha anu mandi?
Anu mandina pandeuri

Pupujian

Hayu batur urang dikir
Nya dikir malem Jumaah
Sugan pareng nabi calik
Ganjaran ti sawarga
Alus ati bisa ngaji
Braay padang braay caang
Caangna salawe isun

Ucang Angge

Ucang-ucang angge
Mulung muncang ka parangge
Digogog ku anjing gede
Anjing gede nu pa lebe
Ari gog, gog cungungung

Bubuy Bulan

Bubuy bulan sangray bentang
Panon poe
Panon poe disasate

Unggal bulan
Unggal bulan abdi teang
Unggal poe
Unggal poe oge hade

Situ Ciburuy
laukna hese dipancing
Nyeredet hate
Ningali ngeplak caina

Duh eta saha
Nu ngalangkung unggal enjing
Nyeredet hate
Ningali sorot socana

Sapu Nyere Pegat Simpay

Ririungan urang karumpul
Meungpeung deukeut hayu urang sosonoan
Macangkrama bari ngawadul
Urang silih tempas silih aledan
Moal lila jeung babaturan
Hiji wanci anu geus ditangtukeun
Bakal pisah bakal pajauh
Bakal mopohokeun katineung urang
Sapu nyere pegat simpai, bakal kasorang
Takdir ti gusti hyang widi, pasti kalakon
Urang rek papisah, urang rek pajauh
Meungpeung deukut, hayu urang sosonoan

Raden Dewi Sartika

Lirik lagu kawih dewi sartika:
Kantun jujuluk nu arum
Kari wawangi nu seungit
Nyebar mencar sa Pasundan
Nyambuang sa Nusantara
Sari puspa wangi arum
Seungit manis ngadalingding
Sari sekar nyurup nitis
Kana sukma istri Sunda
Teu kagambar ku rumpaka
Henteu kasanggi ku dangding
Menggahing jasa-jasana
Rahadén Sartika Dewi
Huripna yitma rohani
Istri Sunda sadayana
Nya jasana Radén Déwi
Ibu para istri Sunda
Mugi-mugi ka Yang Agung
Jasa-jasa Radén Déwi
Teras nyebar teras mencar
Nyaangan nagara jaman
Jadi obor para ibu
Enggoning ngatik pra putra
Sangkan jadi warga guna
Nu ngajungjung lemah cai

Sabilulungan

Sabilulungan, urang gotong-royong
Sabilulungan, urang silih rojong
Sabilulungan, genteng ulah potong
Sabilulungan, persatuan tembong

Tohaga, rohaka,
Rempug jukung ngabasmi pasalingsingan
Satia, sajiwa,
Rempug jukung ngabasmi pasalingsingan.

Demikianlah artikel kumpulan lirik lagu lagu daerah Jawa Barat lengkap. Semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi pengetahuan mengenai lagu tradisional sunda yang berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat.

Tinggalkan komentar